ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡರೂ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡು (Meaning /Explanation )in Kannada - Kannada gadegalu

 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡರೂ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡು Kannada gadegalu Or a proverb (Meaning /Explanation ) in Kannada. Prathyaksha Kandaru pramanisi Noodu.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡರೂ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡು (Meaning /Explanation )in Kannada - Kannada gadegalu

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡರೂ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡು (Meaning /Explanation )in Kannada :

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡರೂ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ . ಹಾಗಂತ ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಬರಬಾರದು .

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಗಾದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ರಾಜಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ , ನೀರು ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದಳು . ಮಲಗಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಿದ್ದ ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು . ಆಗ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದ ಹಾವೊಂದು ಮಗು ಮಲಗಿದ್ದ ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದುದನ್ನು ಕಂಡ ಮುಂಗುಸಿ , ಹಾವಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು .

ಮುಂಗುಸಿಯ ಬಾಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಾಜಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವಿದ್ದ ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿ , ಮಗುವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ , ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದ ಕೊಡವನ್ನು ಮುಂಗುಸಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ , ಒಳಗೆ ಓಡಿದಳು .

 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು . ಮಗು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿತ್ತು . ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಮುಂಗುಸಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು .

ತಾನು ಅವಸರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ರಾಜಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತಳು . ಆದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ.

Post a Comment

0 Comments